राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०२०

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमज्ञानेश निलेशचंद्र चौधरीअ गटसर्वसाधारणबालक विहार महात्मा गांधी विद्यालय, वांद्रे -पूर्व, मुंबई
द्वितीय सौम्या निलेश शिळीमकर अ गटसर्वसाधारणविकास हायस्कूल,विक्रोळी, मुंबई
तृतीय कियारा अनिकेत कोळस अ गटसर्वसाधारणआय.ई.एस. इंग्लिश मिडियम प्रायमरी स्कूल, मुलूंड (पूर्व), मुंबई
उत्तेजनार्थ प्रसन्ना प्रदिप चिंचणीकर अ गटसर्वसाधारणसुंदराबाई मराठे विद्यालय, नगर रोड, पुणे.
उत्तेजनार्थ शर्विल सुशिल ठाकरेअ गटसर्वसाधारणप्रभात किड्स स्कूल, वाशिम रोड, अकोला.
उत्तेजनार्थ स्वरा सुनिल पाटीलअ गटसर्वसाधारणएम. आय. कॉन्व्हेंट हायस्कूल, पिंपळे गुरव, पुणे.
उत्तेजनार्थ स्वरांजली शशिकांत कारेकरअ गटसर्वसाधारणडिव्हाईन प्रोव्हिडेन्स कॉन्व्हेंट स्कूल, टिळकवाडी, बेळगांव.
उत्तेजनार्थ त्रिशा तुषार दहिभातेअ गटसर्वसाधारणब्लॉसम पब्लिक स्कूल, ताथवडे, पुणे.
उत्तेजनार्थ विश्वराज अजित पाटोळेअ गटसर्वसाधारणझपूर्झा, गडहिंग्लज, कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थ आराध्या निलम गवईअ गटसर्वसाधारणहॅपी फेसेस द कन्सेप्ट स्कूल, मालेगाव, जि. वाशिम.
उत्तेजनार्थ आयुषी महेश सुर्वेअ गटसर्वसाधारणसेंट टेरेसा हायस्कूल, गिरगांव, मुंबई.
उत्तेजनार्थ अनिष निलेश तेरेकरअ गटसर्वसाधारणकलिना एज्युकेशन सोसायटी इंग्लिश प्रायमरी स्कूल, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई.
उत्तेजनार्थ अर्वण नंदन जाधवअ गटसर्वसाधारणआय.ई.एस.स्कूल, दादर, मुंबई.
प्रथमनताशा उल्हास बुरुटे ब - गटसर्वसाधारणसेंट अँड्र्यूज हायस्कूल, चिंचवड, पुणे
द्वितीय श्रेया जितेंद्र कांबळे ब - गटसर्वसाधारणसेंट जॉन हायस्कूल अँण्ड ज्युनिअर काँलेज, ठाणे (पश्चिम), मुंबई
तृतीय वेदांत आनंद कांबळे ब - गटसर्वसाधारणम्युनिसिपल इंग्लिश स्कूल, फोर्ट, मुंबई.
उत्तेजनार्थ अमेय विजय सुर्वे ब - गटसर्वसाधारणठाकूर विद्यामंदिर हायस्कूल अँण्ड  ज्युनिअर काँलेज, कांदीवली (पुर्व), मुंबई.
उत्तेजनार्थ अमित शिवकुमार मेहता ब - गटसर्वसाधारणआर.आर. वैद्य इंग्लिश मिडियम स्कूल, दापोली, जि. रत्नागिरी.
उत्तेजनार्थ अर्वण अभिजित तांबट ब - गटसर्वसाधारणहोरायझन अकॅडमी, नाशिक
उत्तेजनार्थ जानकी राजेंद्र पवारब - गटसर्वसाधारणआण्णासाहेब कल्याणी विद्यालय, सातारा.
उत्तेजनार्थ मेघना संतोष घाटे ब - गटसर्वसाधारणविल्लो पुनावाला इंग्लिश मिडियम स्कूल, कँम्प, पुणे.
उत्तेजनार्थ ओंकार सुनिल पुजारी ब - गटसर्वसाधारणविकास हायस्कूल, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई.
उत्तेजनार्थ श्रावणी पोपट घवाणी ब - गटसर्वसाधारणसंस्कार विद्यालय, बीड.
उत्तेजनार्थ श्रीदा श्रीकांत देसाई ब - गटसर्वसाधारणपवार पब्लिक स्कूल, भांडूप (पश्चिम), मुंबई.
उत्तेजनार्थ श्रीकृष्ण अजय आंबेकरब - गटसर्वसाधारणजे. टी. एस. हायस्कूल, बेलापूर, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर.
उत्तेजनार्थ यश दिनेश पाटील ब - गटसर्वसाधारणजोशी सेंट्रल पब्लिक स्कूल, टिळकवाडी, बेळगांव.
प्रथमश्रेया सर्जेराव वरुटे क - गटसर्वसाधारणआर.बी.पाटील विद्यालय,सडोली (खा.),ता.करवीर, जि.कोल्हापूर
द्वितीय पंकज वासुदेव भोयार क - गटसर्वसाधारणसाई आश्रम (नेहरू बालसदन), हिंगणा रोड, नागपूर.
तृतीय प्रसाद सुनिल बोस्ते क - गटसर्वसाधारणदादासाहेब रुपवटे ज्युनिअर काँलेज, अहमदनगर.
उत्तेजनार्थ आस्मी सुनील वर्तक क - गटसर्वसाधारणआण्णासाहेब वर्तक कॉलेज आँफ आर्ट, कॉमर्स अँड सायन्स, वसई रोड (पश्चिम), जि.पालघर.
उत्तेजनार्थ हितीशा हेमचंद्र भुसाने क - गटसर्वसाधारणगार्डीयन स्कूल, डोंबिवली (पूर्व), मुंबई.
उत्तेजनार्थ बलराज शैलेंद्र रसाळ क - गटसर्वसाधारणविश्वज्योत इंटरनॅशनल स्कूल, फरांदवाडी, ता. फलटण, जि. सातारा.
उत्तेजनार्थ रझीया अकबरशहा काझी क - गटसर्वसाधारणसेवागिरी इंग्लिश मिडीयम स्कूल, वडूज, ता. खटाव, जि. सातारा.
उत्तेजनार्थ सेजल शैलेश कुलकर्णी क - गटसर्वसाधारणसरस्वती भुवन ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स, औरंगाबाद.
उत्तेजनार्थ शामवीर सुधीर पाटील क - गटसर्वसाधारणश्री छत्रपती शिवाजी हायस्कूल, मु. पो. घुणकी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर
उत्तेजनार्थ श्रीपर्णा खितीश रॉय क - गटसर्वसाधारणचिन्मया विद्यालय, तारापूर, पालघर, ठाणे.
उत्तेजनार्थ वेदांत विनय मराठे क - गटसर्वसाधारणविद्या निकेतन स्कूल, मानपाडा, डोंबिवली (पूर्व), मुंबई.
उत्तेजनार्थ विनायक शांताराम कदम क - गटसर्वसाधारणआय. ई. एस. कात्रप विद्यालय, बदलापूर, मुंबई.
उत्तेजनार्थ वृषाली महेश बिरुंगी क - गटसर्वसाधारणवालचंदनगर कॉलेज ऑफ आर्ट अँण्ड सायन्स, सोलापूर.
प्रथममृण्मयी प्रकाश कोळी ड - गटसर्वसाधारणडॉ.बेडेकर विद्यामंदिर, नौपाडा, ठाणे (पश्चिम).
द्वितीय सागर राजू गाडे ड - गटसर्वसाधारणज्ञानेश्वर माऊली चित्रकला महाविद्यालय, पाथर्डी, जि.अहमदनगर.
तृतीय अकंक रमेश नलावडे ड - गटसर्वसाधारणसंस्कृती कला अकादमी, सातारा.
उत्तेजनार्थ काजल राजेंद्र पाटील ड - गटसर्वसाधारणआर्ट, कॉमर्स अँण्ड सायन्स कॉलेज, बोदवड, जि. जळगाव.
उत्तेजनार्थ वैष्णवी संतोष नखले ड - गटसर्वसाधारणअमरावती विद्यापीठाचे श्री. शिवाजी सायन्स कॉलेज, मोर्शी रोड, अमरावती
उत्तेजनार्थ वैष्णवी संतोष ओहोळ ड - गटसर्वसाधारणश्री. संतश्रेष्ठ निंबराज महाराज विद्याधाम प्रशाला, देवदैठण, ता. श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर.
उत्तेजनार्थ रोहन लक्ष्मीकांत धोंगडे ड - गटसर्वसाधारणरचना कला महाविद्यालय, अहमदनगर.
उत्तेजनार्थ रुपाली संजय भुजबळ ड - गटसर्वसाधारणसिंबॉयसिस कॉलेज, चतुश्रुंगी, पुणे.
उत्तेजनार्थ श्रध्दा सुनिल कोंडेकरड - गटसर्वसाधारणआदर्श कॉलेज, हिंगोली.
उत्तेजनार्थ श्रेयस उदय कुलकर्णी ड - गटसर्वसाधारणएस. एम.एम. माळेवाडी, अकलूज,जि.सोलापूर.
उत्तेजनार्थ वर्षा अशोक जाधव ड - गटसर्वसाधारणचित्रकला महाविद्यालय, गंगापूर रोड, नाशिक.
उत्तेजनार्थ गायत्री सुनिल देशमुख ड - गटसर्वसाधारणनाशिक कला निकेतन, नाशिक.
उत्तेजनार्थ शर्वरी नितीन अहिरेड - गटसर्वसाधारणडॉ. आंबेडकर कॉलेज, महाड, जि. रायगड.

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१७

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमआदर्शा रमण लोहार अ-गटसर्वसाधारण0
द्वितीयअनुजा गोरवाडेअ-गटसर्वसाधारणमॉडर्न प्रायमरी इंग्लिश मिडीयम स्कूल, शिवाजीनगर-पुणे
तृतीयआर्या मेश्रामअ-गटसर्वसाधारणसाऊथ वेस्ट कॉन्व्हेंट इंग्लिश मिडीयम स्कूल, सोनेगाव-नागपूर  
उत्तेजनार्थसोहम निलेश गवांदेअ-गटसर्वसाधारणजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पिंपळगाव बसवंत, ता. निफाड, जि. नाशिक 
उत्तेजनार्थ राजवीर प्रतापराव गोसावीअ-गटसर्वसाधारणश्री शांतादुर्गा प्रायमरी स्कूल बिचोलिम गोवा 
उत्तेजनार्थस्नेहा सचिन बागलअ-गटसर्वसाधारणकोळा विद्या मंदिर-इंग्लिश मिडीयम स्कूल, कोळा, ता. सांगोला, जि. सोलापूर 
उत्तेजनार्थराघव शेठअ-गटसर्वसाधारणपोदार इंटरनॅशनल स्कूल, सातारा 
उत्तेजनार्थअस्मि घरतअ-गटसर्वसाधारणडि. एस. आर. व्ही., गोरेगाव, मुंबई  
प्रथमश्रुती वीरेंद्र गायकवाड ब-गटसर्वसाधारणविद्या प्रतिष्ठानचे विनोदकुमार गुजर बालविकास मंदिर, बारामती, पुणे  
द्वितीयहर्षल देशमुख ब-गटसर्वसाधारणअण्णासाहेब कल्याणी प्राथमिक शाळा, सातारा 
तृतीयचैतन्य रतन वाघ ब-गटसर्वसाधारणK. D. भालेराव इंग्लिश मिडीयम स्कूल, सटाणा-नाशिक  
उत्तेजनार्थदुर्वेश नंदकुमार सूर्यवंशी ब-गटसर्वसाधारणस्वा. सै. शि. न. वाणी प्राथमिक विद्यामंदिर, पिंपळनेर, जि. धुळे 
उत्तेजनार्थरूमाना सय्यद ब-गटसर्वसाधारणसदाशिवराव माने विद्यालय अकलूज, जि. सोलापूर 
उत्तेजनार्थआकांक्षा सतीश खोपकर ब-गटसर्वसाधारणमेरी मेमोरियल स्कूल अहमदनगर 
उत्तेजनार्थअर्चित दिलीप जोंधळेकर ब-गटसर्वसाधारणएच एम पी हायस्कूल डहाणू, जि. पालघर 
उत्तेजनार्थ हृदयांश खोलगडे ब-गटसर्वसाधारणशाश्वत कन्सेप्ट्स स्कूल, अमरावती 
उत्तेजनार्थयश महेश मोहिते  ब-गटसर्वसाधारणआदर्श विद्यामंदिर, इचलकरंजी 
प्रथमकुणाल धनाजी खैरनारक-गटसर्वसाधारणश्री महालक्ष्मी विद्यालय, उंब्रज क्र.१, जुन्नर-पुणे  
द्वितीयस्वराज प्रशांत शेकटकरक-गटसर्वसाधारणभाऊसाहेब फिरोदिया हायस्कूल, अहमदनगर  
तृतीयधृति नायक   क-गटसर्वसाधारणडिव्हाईन प्रॉव्हिडन्स कॉन्व्हेंट हायस्कूल, बेळगाव
उत्तेजनार्थरोशनी राजेंद्र बडगुजर  क-गटसर्वसाधारणजनता हायस्कूल, शिंदखेडा, जि. धुळे 
उत्तेजनार्थप्रतिमा अमित भारती  क-गटसर्वसाधारणश्रीमती कमला नेहरू प्राथमिक शाळा, जुळे सोलापूर 
उत्तेजनार्थसिंचना नायर  क-गटसर्वसाधारणबेथनी कॉन्व्हेंट स्कूल, गोवा 
उत्तेजनार्थसृष्टी वसलवार  क-गटसर्वसाधारणगांधी विद्यालय, परभणी 
उत्तेजनार्थअनुष्का संजय सूर्यवंशी क-गटसर्वसाधारण न्यू इरा इंग्लिश स्कूल, नाशिक  
प्रथमआदित्य संतोष गोरेड-गटसर्वसाधारण रु. दा. मालपाणी विद्यालय, संगमनेर-अहमदनगर
द्वितीयआर्यन रमण लोहार ड-गटसर्वसाधारणसाधना हायस्कूल, गडहिंग्लज-कोल्हापूर 
तृतीयप्रणाली मनील विसावे ड-गटसर्वसाधारणपंकज विद्यालय, चोपडा-जळगाव
उत्तेजनार्थवेदांत भास्कर लोहार  ड-गटसर्वसाधारणटिळक हायस्कूल, कराड   
उत्तेजनार्थपंकज अरविंद कोंडेवार ड-गटसर्वसाधारण शाह गार्डन कॉन्व्हेंट स्कूल, नागपूर 
उत्तेजनार्थकीर्ती रवींद्र बंदेवार  ड-गटसर्वसाधारणसावित्रीबाई फुले हायस्कूल, नांदेड 
उत्तेजनार्थसूरज चौधरी  ड-गटसर्वसाधारणबेथनी कॉन्व्हेंट हायस्कूल, गोवा 
उत्तेजनार्थगायत्री बाळासाहेब मोरे  ड-गटसर्वसाधारणपुंजाजी रामजी भोर विद्यालय, सिन्नर, जि. नाशिक 
उत्तेजनार्थपरबजित जसबीर सोधी, ड-गटसर्वसाधारणविद्यामंदिर, तारापूर, जि. पालघर 

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१५

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमराज रवींद्र डौलेअ-गटसर्वसाधारणजिल्हा परिषद प्राथ. शाळा, भेंडा फॅक्‍टरी, नेवासा, जि. अहमदनगर.
द्वितीयद्रोणा आकाशनंद हिरवेअ-गटसर्वसाधारणश्रीम. एस. एस. वझे प्रा. इंग्लिश हायस्कूल, मुलुंड (प.)
तृतीयललीत दगाजी दैवरेअ-गटसर्वसाधारणजि. प. शाळा, म्हसदी प्र. नेर, ता. साक्री, धुळे.
उत्तेजनार्थनिमतुल्लाअह मिन्नत शेख अ-गटसर्वसाधारणशरद पवार पब्लिक स्कूल. कलवण, नाशिक.
उत्तेजनार्थजान्हवी नकलेअ-गटसर्वसाधारणप्रभात किड्‌स स्कूल, सोमठाणा, जि. अकोला.
उत्तेजनार्थवेदा भंडारीअ-गटसर्वसाधारणबार्थलोम्युज हायस्कूल, चोंडण.
उत्तेजनार्थआदित्य नागेश उडवेअ-गटसर्वसाधारणजि. प. प्राथ. शाळा, अ. नगर, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर.
उत्तेजनार्थश्रेयस भाऊसाहेब बनकरअ-गटसर्वसाधारणमॉंटेसरी बालक मंदिर, औरंगाबाद.
प्रथमओम विशाल वळुंजब-गटसर्वसाधारणपोदार इंटरनॅशनल स्कूल, आंबेठाण, जि. पुणे.
द्वितीयकुणाल नाईकब-गटसर्वसाधारणएम. व्ही. हेरवाडकर इं. स्कूल, बेळगाव.
तृतीयहस्तिका अनिल पानझाडेब-गटसर्वसाधारणएकवीरा स्कूल ऑफ ब्रिलियंट्‌स, दर्यापूर, अमरावती.
उत्तेजनार्थप्रणय एस. चव्हाणब-गटसर्वसाधारणजी.ई.एस. उंबरगाव, बोर्डी.
उत्तेजनार्थके. एन. लक्षिकाब-गटसर्वसाधारणश्री. केंद्रीय विद्यालय, पणजी.
उत्तेजनार्थअनुष्का संजय सूर्यवंशीब-गटसर्वसाधारणन्यू. एस. स्कूल गोविंदनगर, नाशिक.
उत्तेजनार्थवेदिका सुहास गुरवब-गटसर्वसाधारणनवीन मराठी प्रा. विद्यालय, कुर्डुवाडी, ता. माढा, जि. सोलापूर.
उत्तेजनार्थश्रावणी उपरेब-गटसर्वसाधारणपोदार इंटरनॅशनल स्कूल, बीड.
प्रथमसुमित सुधीर  बांगरक-गटसर्वसाधारणप्रियदर्शनी इं. मि. स्कूल इंद्रायणीनगर, ता. हवेली, जि. पुणे.
द्वितीयसानिका रामदास तुम्मेवारक-गटसर्वसाधारणबाल विद्यामंदिर, वैभवनगर, परभणी.
तृतीयविराज तुशार शेळकेक-गटसर्वसाधारणइंदिरा गांधी माध्य. विद्यालय, पिंपळनेर, ता. साक्री, जि. धुळे.
उत्तेजनार्थसेजल मंडनकरक-गटसर्वसाधारणपिपल्स हायस्कूल माळा, पणजी, गोवा.
उत्तेजनार्थभूषण वसंत गायकवाडक-गटसर्वसाधारणगुरु गोविंद सिंग पब्लिक स्कूल, वडाळा, पाथर्डी रोड, इगतपुरी.
उत्तेजनार्थसुवर्णलक्ष्मी प्रकाश लंबतुरेक-गटसर्वसाधारणइंडियन पब्लिक स्कूल, सोलापूर.
उत्तेजनार्थप्रद्युम्न मिलिंद पांचाळक-गटसर्वसाधारणआय.ई.एस. चंद्रकांत पाटकर विद्यालय, कल्याण, डोंबिवली (ईस्ट).
उत्तेजनार्थआदेश अनिल चौकेकरक-गटसर्वसाधारणशिरगाव हायस्कूल, शिरगाव, ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग.
प्रथमअनिकेत मनोहर देवगिरीकरड-गटसर्वसाधारणजिल्हा परिषद हायस्कूल, चांदूर, जि. अमरावती.
द्वितीयरोहीन लेंगाडेड-गटसर्वसाधारणसेंट पॉल्स हायस्कूल कॅम्प, बेळगाव, कर्नाटक.
तृतीयतन्मय एस. फुवीलकरड-गटसर्वसाधारणनॅशनल इं. हायस्कूल, विरार (ईस्ट), वसई, पालघर.
उत्तेजनार्थप्रसाद संजय कुंभारड-गटसर्वसाधारणकुकडी व्हॅली पब्लिक स्कूल, मेडगाव, नारायणगाव, जुन्नर, जि. पुणे.
उत्तेजनार्थनवीन गुरुदास वोलवीईकरड-गटसर्वसाधारणशारदा इंग्लिश हायस्कूल, मशिल.
उत्तेजनार्थप्रज्योत रविकुमार शिरढोणेड-गटसर्वसाधारणसदाशिवराव माने विद्यालय, अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर.
उत्तेजनार्थमानसी संतोष जाधवड-गटसर्वसाधारणएस.एम.टी.पी.डी. नवजीवन डे. स्कूल, सिन्नर, नाशिक.
उत्तेजनार्थज्योती केशव लगडड-गटसर्वसाधारणबाल विद्यामंदिर हायस्कूल, नानलपेठ, परभणी.

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१४

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमरुतुजा विकास वाबळेअ - गट सर्वसाधारणएसटीएस मिशन इंग्लिश स्कूल
द्वितीयश्रावणी निलेश गवांदेअ - गट सर्वसाधारणजिल्हा परिषद प्राथ. शाळा, पिंपळगाव बसवंत---
तृतीयदर्शना दिनेश पवारअ - गट सर्वसाधारणउत्कर्ष इंग्लिश मि. स्कूल, मदाणे
उत्तेजनार्थकनिष्का रामदास अ - गट सर्वसाधारणफळदेसाई सेंट ॲनिस हायस्कूल - आगोंद (काणकोण गोवा
उत्तेजनार्थनुपूर देशपांडेअ - गट सर्वसाधारणके.एल.ई.
उत्तेजनार्थतनिष्का अनिल जाधवअ - गट सर्वसाधारणविद्या प्रतिष्ठान विनोदकुमार गुजर बालविकास मंदिर
उत्तेजनार्थआदर्श रमण लोहारअ - गट सर्वसाधारणकेदारी पब्लिक स्कूल, कडगाव रोड, गडहिंग्ल्ज
उत्तेजनार्थकृष्णा दासराव देशमुखअ - गट सर्वसाधारणगोदावरी पब्लिक स्कूल, न्यू नांदेड
प्रथमगणेश दिगंबर दावरेब - गट सर्वसाधारणन्यू इंग्लिश मि. स्कूल, निघोज
द्वितीयचंद्रभागा तुळशिराम भोयेब - गट सर्वसाधारणअनुदानित प्राथ. आश्रम शाळआ, अलंगुण
तृतीयजान्हवी संजय चिखलेब - गट सर्वसाधारणसिताबाई संगई प्राथ. शाळा, अंजनगाव
उत्तेजनार्थमेघना अजय देसाईब - गट सर्वसाधारणब्राईट स्टार इंग्लिश स्कूल, परतूर
उत्तेजनार्थसोनिया एस. सालकरब - गट सर्वसाधारणसेंट मेरीज कॉन्व्हेंट हायस्कूल, म्हापसा
उत्तेजनार्थलकी एन. पाटीलब - गट सर्वसाधारणस्मिता पाटील पब्लिक स्कूल, धुळे
उत्तेजनार्थअथर्व शंकर जगतापब - गट सर्वसाधारणचेंबर कर्नाटक हायस्कूल, चेंबूर, मुंबई
उत्तेजनार्थमिताली व्ही. पाटीलब - गट सर्वसाधारणएम.व्ही.एम. इंग्लिश मि. स्कूल, बेळगाव
प्रथमखान दानिश शफीक - गट सर्वसाधारणआत्मा मलिक इंग्लिश मि. स्कूल, कोकमठाण
द्वितीयदिपाशू नितीनकुमार राऊतक - गट सर्वसाधारणगोंदिया सिनीयर सेकंडरी पब्लिक स्कूल, गोंदिया
तृतीयअथर्व एस. मुंढेक - गट सर्वसाधारणआयईएस मार्डन इंग्लिश स्कूल, दादर
उत्तेजनार्थमदीना शकिल अहमदक - गट सर्वसाधारणद मालेगाव हायस्कूल, मालेगाव
उत्तेजनार्थउत्कर्ष बनकरक - गट सर्वसाधारणएम.व्ही. हेरवाडीकर इंग्लिश मि. स्कूल
उत्तेजनार्थदिशा गिरीश जोशीक - गट सर्वसाधारणसेंट झेवियर्स स्कूल, औरंगाबाद
उत्तेजनार्थश्रेयस सतीश राणेक - गट सर्वसाधारणकर्म. आ. मा. पाटील माध्य. विद्यालय
उत्तेजनार्थसंग्रीष एस. वोलविकरक - गट सर्वसाधारणश्री संत दुर्गा हायस्कूल, बिचोलीम
प्रथमरोहित एस. लेंगाडेड - गट सर्वसाधारणसेंट पौलस हायस्कूल
द्वितीयअनिशा अनिल जाधवड - गट सर्वसाधारणआयईएस चंद्रकांत पाटकर विद्यालय
तृतीयअझिझी मुशाफर हसनड - गट सर्वसाधारणमालेगाव हायस्कूल ॲन्ड ज्यु. कॉलेज
उत्तेजनार्थगौरव संतोष सुरंदसेड - गट सर्वसाधारणश्री निकेतन माध्य. विद्यालय
उत्तेजनार्थपौरस पंकज नार्वेकरड - गट सर्वसाधारणमुश्‍तीफंड हायस्कूल, पणजी
उत्तेजनार्थहिरालाल राजेंद्र अहिरेड - गट सर्वसाधारणडी. आर. हायस्कूल, नंदूरबार
उत्तेजनार्थअमृता अरविंद जाधवड - गट सर्वसाधारणसुलाखे हायस्कूल, बार्शी
उत्तेजनार्थमानसी प्रल्हाद कानडेड - गट सर्वसाधारणकमलजादेवी विद्यालय, कळंब

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१७

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमअनिकेत सिद्राम सोनावणे   अ-गटअपंगमहात्मा फुले विद्यामंदिर, हडपसर, पुणे
द्वितीयआशा अंतराम सुतार   अ-गटअपंगअंध मुलांची निवासी शाळा, विक्रमगड, जि. पालघर 
तृतीयसंकल्प सुनील तळोकार  अ-गटअपंगवसंतराव नाईक अंध-मूकबधिर विद्यालय, वडगाव, जि. यवतमाळ 
उत्तेजनार्थछाया मारुती निखाते अ-गटअपंग कै. विठ्ठलराव मोरे अस्थिव्यंग विद्यालय, परभणी 
उत्तेजनार्थसुचित राजेश माने   अ-गटअपंगडॉ. श्रीधर सावंत विद्यामंदिर, कोल्हापूर 
उत्तेजनार्थप्रसाद सोमनाथ साळुंखे   अ-गटअपंगसनराईज इंग्लिश मिडीयम स्कूल, सोलापूर 
उत्तेजनार्थसाईश नाईक  अ-गटअपंगलोकविश्वास प्रतिष्ठान स्पेशल स्कूल, गोवा 
उत्तेजनार्थमयूर गणेश परिहार  अ-गटअपंगअपंग निवासी विद्यालय, बुलडाणा 
प्रथमचैतन्य रमेश तुपे   ब-गटअपंगअपंग निवासी विद्यालय, जायकवाडी, औरंगाबाद 
द्वितीयदर्शन चिदानंद बरगले   ब-गटअपंगकै. मा. ल. सा. म्हेत्रे मूकबधिर निवासी शाळा, दुधनी, अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
तृतीयवैष्णवी अरुण घोरपडे  ब-गटअपंगयुनिवर्सल नॉलेज स्कूल, सातारा 
उत्तेजनार्थकौशल सतीशचंद्र त्रिपाठी ब-गटअपंगएस. ई. सी. सी. आय. एल.,  नायगाव, लोणावळा, जि. पुणे 
उत्तेजनार्थसमर्थ प्रभाकर माळी   ब-गटअपंगमातोश्री जानकीबाई केशव लिमये विद्यामंदिर, पाली, जि. पालघर 
उत्तेजनार्थअवंती                     ब-गटअपंग डॉ. श्रीधर सावंत विद्यामंदिर, कोल्हापूर 
उत्तेजनार्थप्रियांका संतोष सोनोने  ब-गटअपंगअपंग निवासी विद्यालय, बुलडाणा 
उत्तेजनार्थअखिलेश सुनील बोरकर  ब-गटअपंगमंदबुद्धी व शारीरिक अपंग विद्यालय, अमरावती 
प्रथमदीक्षा वाघमारे क-गटअपंग अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय, नेकनूर, जि. बीड 
द्वितीयविदिशा किशोर चिमणे  क-गटअपंगक्रूट मेमोरियल स्कूल, पुणे 
तृतीयसापनर मच्छिन्द्र सुकदेव  क-गटअपंगग्रामीण अपंग केंद्र, टाकळी ढोकेश्वर, जि. अहमदनगर 
उत्तेजनार्थसमृद्धी बाळासाहेब अनपट  क-गटअपंग एस. बी. पाटील पब्लिक स्कूल, सोलापूर 
उत्तेजनार्थनिखिल एकनाथ पाटील  क-गटअपंगपरशुराम जोम म्हात्रे विद्यालय, नावडे, पनवेल, जि. रायगड 
उत्तेजनार्थशमीना माजिद    क-गटअपंगअपंग निवासी विद्यालय, बुलडाणा  
प्रथमरोशन धनराज मुजबैले  ड-गटअपंगसंधीनिकेतन अपंगांची कर्मशाळा, आनंदवन, अमरावती 
द्वितीयपरमेश्वरी ब्रिजलाल टेकाम   ड-गटअपंगश्री छत्रपती शिवाजी विद्यामंदिर, कान्हेफाटा, लोणावळा, जि. पुणे 
तृतीयराणी प्रकाश कापसे   ड-गटअपंगपद्मश्री डॉ. विखेपाटील विद्यालय, बाभळेश्वर, जि. अहमदनगर 
उत्तेजनार्थमहेश राजेंद्र आगलावे   ड-गटअपंगसाधना  हायस्कूल, देगलूर, जि. नांदेड 
उत्तेजनार्थसौरभ दत्तात्रय राणे   ड-गटअपंगश्री भावेश्वरी  हायस्कूल, माधाळ, जि. कोल्हापूर 
उत्तेजनार्थदेवगुरु वारगुडे  ड-गटअपंगपी. आर. हायस्कूल, भिवंडी,  जि. ठाणे 
उत्तेजनार्थअंजली अनिल पंडित   ड-गटअपंगजनता विद्यालय, टेम्भूर्णी,  जि. सोलापूर 
उत्तेजनार्थसागर संताजी धुमाळ  ड-गटअपंगशासकीय बहुउद्देशीय अपंग संमिश्र केंद्र, येरवडा, पुणे 

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१५

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमशेखसानियाबेगम शे. हसनअ-गटअपंग मानव विकास नि. अपंग विद्यालय, गुरुवार पेठ, आंबेजोगाई, जि. बीड.
द्वितीयसाळुंके समर्थ रोहिदासअ-गटअपंग सनराईस इंग्लिश मिडीयम स्कूल, टेंभुर्णी, ता. माढा, जि. सोलापूर.
तृतीयवैष्णवी अनिल घोरपडेअ-गटअपंग युनिवर्सल नॉलेज स्कूल वर्ये, ता. जि. सातारा.
उत्तेजनार्थसमर्थ प्रभाकर माळीअ-गटअपंग मा. जा. केशव लिमये विद्यामंदिर, पाली, ओसवाल प्लाझाजवळ, जि. रायगड.
उत्तेजनार्थरेवळ शंकर गव्हणेअ-गटअपंग अपंग निवासी विद्यालय, बुलढाणा.
प्रथममुळे नम्रता कारभारीब-गटअपंग कै. पू. बाबासाहेब परांजपे नि. अपंग वि. आंबेजोगाई, जि. बीड.
द्वितीयवैभवराजे बापू रणदिवेब-गटअपंग शिवतेज प्राथमिक शाळा, वेळापूर, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर.
तृतीयओम लक्ष्मण हिसरेब-गटअपंग पी. जोग स्कूल, कोथरूड, जि. पुणे.
उत्तेजनार्थआदित्य ठाकूरब-गटअपंग आय.सी.एस. मोना हायस्कूल, तुर्भे.
प्रथमराधा रामदास पवारक-गटअपंग अस्थिव्यंग निवासी विद्यालय, नेकलूर, ता. गेवराई, जि. बीड.
द्वितीयरोहन संजय अकोलकरक-गटअपंग श्री. नवनाथ माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, अ. नगर, करंजी, पाथर्डी.
तृतीयसायली राजेंद्र म्हात्रेक-गटअपंग होम स्कुलिंग, डोंबिवली, वेस्ट.
उत्तेजनार्थवैभवी विकास खाटकेक-गटअपंग सनराईस इंग्लिश मिडी., स्कूल, टेंभुर्णी, ता. माढा, जि. सोलापूर.
प्रथमअंजली अनिल पंडीतड-गटअपंग जनता विद्यालय, टेंभुर्णी, ता. माढा, जि. सोलापूर.
द्वितीयवैष्णवी वाय. देशमुखड-गटअपंग संत कॅवरराम हायस्कूल, दस्तुरनगर, अमरावती, भामखेडा.
तृतीयपप्पू नवनाथ शेळकेड-गटअपंग श्री. छत्रपती शिवाजी विद्यामंदीर, कान्हे, ता. मावळ, जि. पुणे.
उत्तेजनार्थतनया डी. पुरीड-गटअपंग सहकाररत्न ओमप्रकाश देवडा, विद्यालय, सेनगाव, हिंगोली.

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१४

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमवैभव बापू रणदिवेअ - गटअपंगशिवतेज प्राथ. शाळा, वेळापूर
द्वितीयउपाडे आरती अशोकअ - गटअपंगबाबासाहेब परांजपे निवासी अपंग विद्या. बीड
तृतीयअश्‍विनी दिलीप जाधवअ - गटअपंगपुणे अंध मुलींची शाळा, कोथरूड
उत्तेजनार्थतुषार गजानन लहासेअ - गटअपंगअपंग निवासी विद्या. बुलढाणा
प्रथमआकाश रंजक कुमार रॉयब - गटअपंगअपंग विद्यालय, यमुनानगर
द्वितीयअविनाश भानुदास पवारब - गटअपंगमानव विकास निवासी अपंग विद्या. अंबेजोगाई
प्रथमपप्पू नवनाथ शेळकेक - गटअपंगजिल्हा परिषद प्राथ. शाळा, कान्हे
द्वितीयओम संजय जाधवक - गटअपंगसेंट जॉन्स हायस्कूल, औरंगाबाद
तृतीयअजय सुरेश धांदव---क - गटअपंगअपंग निवासी विद्यालय, बुलढाणा
प्रथमकुणाल नागोराव कांबळेड - गटअपंगजिल्हा परिषद माध्य. शाळा, सेनगाव
द्वितीयसर्वेश श्यामलाल प्रजापतीड - गटअपंगछत्रपती शिवाजी विद्यालय कान्हे
तृतीयचेतन संतोष कुंभारड - गटअपंगइंग्लिश स्कूल, बेगमपूर

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०२०

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमसम्यक महेश कांबळे अ-गटविशेष विद्यार्थीवि.म. लोहिया कर्णबधिर विद्यालय, कोल्हापूर.
द्वितीय विनम्र अनिल खटावकर अ-गटविशेष विद्यार्थीचेतना विकास मंदिर, शेंडा पार्क, कोल्हापूर.
तृतीय मधुरा भगवान प्रभु अ-गटविशेष विद्यार्थीमाऊली कर्णबधिर निवासी विद्यालय, शिरोडा, ता. वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग.
उत्तेजनार्थस्वप्निल बाळासाहेब कुंभार अ-गटविशेष विद्यार्थीसन्मित बौध्दिक आश्रम मुलांची शाळा, रिंग रोड, महासत्ता आँफीस जवळ, इचलकरंजी,कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थतंजिला मोसीम मुजावर अ-गटविशेष विद्यार्थीमुकबधिर मुलांचे विद्यालय, दत्तमंदिरा जवळ, दत्तमळा, तासगाव सांगली रोड,कोल्हापूर
उत्तेजनार्थआर्यन अमित माळी अ-गटविशेष विद्यार्थीकर्णबधिर विद्यालय,पेठवडगाव, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थश्रवण रमेश जाधव अ-गटविशेष विद्यार्थीकै.रा.वि.भिडे मूकबधिर शाळा,मिरज,जि.सांगली.
उत्तेजनार्थमुदस्सर ईस्माइल मिरकर अ-गटविशेष विद्यार्थीआविष्कार संस्थेची श्री शामराव भिडे कार्यशाळा,एम.आय.डी.सी., रत्नागिरी.
उत्तेजनार्थसक्षम वाडकर अ-गटविशेष विद्यार्थीमाऊली कर्णबधिर निवासी विद्यालय,शिरोडा,ता.वेंगुर्ला,जि.सिंधुदुर्ग.
उत्तेजनार्थजाहीद शहाजान दरुरे अ-गटविशेष विद्यार्थीवडकेत विकास केंद्र मतिमंद मुलांची शाळा,तानंग,मिरज,जि.कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थऋतुजा राजकुमार गेजगे अ-गटविशेष विद्यार्थीरोटरी क्लब आँफ इचलकरंजी डेफ स्कूल,तिळवणी,ता.हातकणंगले,जि.कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थवसिम फरीद शेख अ-गटविशेष विद्यार्थीजिज्ञासा विकास मंदिर,रघुनंदन हाँल,क्रशर चौक,राधानगरी रोड,कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थगायत्री बाबासाहेब खंडागळे अ-गटविशेष विद्यार्थीरोटरी क्लब आँफ इचलकरंजी डेफ स्कूल,तिळवणी,ता.हातकणंगले,जि.कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थनिकीता निलेश चव्हाण अ-गटविशेष विद्यार्थीमाऊली कर्णबधिर निवासी विद्यालय,शिरोडा,ता.वेंगुर्ला,जि.सिंधुदुर्ग.
उत्तेजनार्थतुबा जुबेर मुल्ला अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.व्हि.एस.नेर्लेकर मुकबधिर विद्यालय,इस्लामपूर,ता.वाळवा,जि.सांगली.
प्रथमआदिती ज्ञानदेव माने अ-गटविशेष विद्यार्थीवि.म.लोहिया कर्णबधिर विद्यालय,कोल्हापूर.
द्वितीय वेदांत विजयकुमार पाटील अ-गटविशेष विद्यार्थीप्राथमिक मुलांचे विद्यामंदिर,कवठे महांकाळ,एन.टी.पाटील नगर,सांगली.
तृतीय हर्षद अनिल पाटील अ-गटविशेष विद्यार्थीवि.म.लोहिया कर्णबधिर विद्यालय,कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थअनुजा तातोबा कुंभोजे अ-गटविशेष विद्यार्थीविवेकानंद काँलनी,पंचवटी टॉकीजजवळ,रुग्गे मळा,इचलकरंजी,जि.कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थश्रुती प्रकाश गावडे अ-गटविशेष विद्यार्थीकै.केशव परशुराम अभ्यंकर मुक बधिर विद्यालय,रत्नागिरी.
उत्तेजनार्थसोहम सागर मस्करअ-गटविशेष विद्यार्थीवि.म.लोहिया कर्णबधिर विद्यालय,कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थइंद्रजित महादेव पाटील अ-गटविशेष विद्यार्थीवि.म.लोहिया कर्णबधिर विद्यालय,कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थश्रुती नारायण बोरकरअ-गटविशेष विद्यार्थीकै.केशव परशुराम अभ्यंकर मुक बधिर विद्यालय,रत्नागिरी
उत्तेजनार्थऋतुजा जगन्नाथ सातोपे अ-गटविशेष विद्यार्थीकै.केशव परशुराम अभ्यंकर मुकबधिर विद्यालय,रत्नागिरी.
उत्तेजनार्थआदित्य शशिकांत सुर्यवंशी अ-गटविशेष विद्यार्थीमाऊली कर्णबधिर निवासी विद्यालय,शिरोडा,ता.वेंगुर्ला,जि.सिंधुदुर्ग.
उत्तेजनार्थअम्मार अकबर पटेल अ-गटविशेष विद्यार्थीइंदिराबाई वामन बडे कर्णबधिर विद्यालय,दापोली,जि.रत्नागिरी.
उत्तेजनार्थअक्षय पोपट पवार अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.व्हि.एस.नेर्लेकर मूकबधिर विद्यालय इस्लामपूर,ता.वाळवा,जि.सांगली.
प्रथमप्रियांका निंगाप्पा शिंगे अ-गटविशेष विद्यार्थीमुकबधिर मुलांची शाळा,सांगली.
द्वितीय सादीया जाकीर तांबोळी अ-गटविशेष विद्यार्थीचेतना विकास मंदिर,शेंडा पार्क,कोल्हापूर.
तृतीय गणेश सदाशिव सुर्यवंशी अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.व्हि.एस.नेर्लेकर मूकबधिर विद्यालय इस्लामपूर,ता.वाळवा,जि.सांगली.
उत्तेजनार्थपारस सुनील डोणे अ-गटविशेष विद्यार्थीसमर्थ विद्यामंदिर,शांतीनगर उचगांव (पुर्व), गडमुडशिंगी जवळ,ता.करवीर,जि.कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थयश अशोक गवळी अ-गटविशेष विद्यार्थीसमर्थ विद्यामंदिर,शांतीनगर उचगांव (पूर्व),गडमुडशिंगी जवळ,ता.करवीर,जि.कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थअवधूत आनंदा सातवेकर अ-गटविशेष विद्यार्थीकर्णबधिर विद्यालय,पेठवडगांव,ता.हातकणंगले,जि.कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थश्रुतिका गणपतराव सावंत अ-गटविशेष विद्यार्थीकर्णबधिर विद्यालय,पेठ वडगाव,ता.हातकणंगले,जि.कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थदिशा रवींद्र अमाले अ-गटविशेष विद्यार्थीसौ.स.म.लोहिया कर्णबधिर विद्यालय,कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थसंकेत संजय सुर्यवंशी अ-गटविशेष विद्यार्थीकै.रा.वि.भिडे मूकबधिर शाळा,शासकीय दुध डेअरीजवळ,मिरज,जि.सांगली
उत्तेजनार्थनिवेदिता संजय भोसले अ-गटविशेष विद्यार्थीकै.रा.वि.भिडे मूकबधिर शाळा,शासकीय दुध डेअरीजवळ,मिरज,जि.सांगली.
प्रथममैथिली मनोज माने अ-गटविशेष विद्यार्थीसौ.सरस्वतीबाई मदनमोहन लोहिया विद्यालय,कोल्हापूर
द्वितीय विवेक मुन्नालाल भारती अ-गटविशेष विद्यार्थीसौ.सरस्वतीबाई मदनमोहन लोहिया विद्यालय,कोल्हापूर
तृतीय प्रेम महेश आईर अ-गटविशेष विद्यार्थीसौ.सरस्वतीबाई मदनमोहन लोहिया विद्यालय,कोल्हापूर
उत्तेजनार्थराहील रियाज कागदीअ-गटविशेष विद्यार्थीसौ.सरस्वतीबाई मदनमोहन लोहिया विद्यालय,कोल्हापूर
उत्तेजनार्थआशिष शैलेंद्र परीटअ-गटविशेष विद्यार्थीसौ.सरस्वतीबाई मदनमोहन लोहिया विद्यालय,कोल्हापूर
उत्तेजनार्थप्रियांका सतीश लंबे अ-गटविशेष विद्यार्थीसौ.सरस्वतीबाई मदनमोहन लोहिया विद्यालय,कोल्हापूर
उत्तेजनार्थओम शिवाजी जनवाडे अ-गटविशेष विद्यार्थीसौ.सरस्वतीबाई मदनमोहन लोहिया विद्यालय,कोल्हापूर
उत्तेजनार्थनेहा अनिल खोत अ-गटविशेष विद्यार्थीविश्वकर्मा महाविद्यालय (VIIT),बिबवेवाडी,पुणे.
प्रथमपुजा रामदास शिंदे अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय,येवला.
द्वितीय साई नितीन चव्हाण अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय,येवला.
तृतीय श्रेया नितीन चांदवडकर अ-गटविशेष विद्यार्थीबॉईज टाऊन स्कूल.
उत्तेजनार्थमाधुरी किरण गायकवाड अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय,येवला.
उत्तेजनार्थप्रतिक्षा सुदाम देवरे अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय,येवला.
उत्तेजनार्थनिखील अशोक माघाडे अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय,येवला.
उत्तेजनार्थकार्तिक सुरेश खरे अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी ट्रस्ट संचालित श्रीमती सुनंदा केले विद्यामंदिर,सातपुर,नाशिक.
उत्तेजनार्थमिलींद मुकेश काळे अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी विद्यामंदिर,जुनी पंडित काँलनी,शरणपूर रोड,नाशिक.
उत्तेजनार्थपवन राजू राठोड अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी विद्यामंदिर,जुनी पंडित काँलनी,शरणपूर रोड,नाशिक.
उत्तेजनार्थक्रिशीव वझारी अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी विद्यामंदिर,जुनी पंडित काँलनी,शरणपूर रोड,नाशिक
उत्तेजनार्थश्रुती रामदास महाले अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय,गंगापूर रोड,नाशिक.
उत्तेजनार्थअंजर आसिफ शेख अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी ट्रस्ट संचालित श्रीमती सुनंदा केले विद्यामंदिर,सातपुर,नाशिक
प्रथमआर्यन भारत देवतळेअ-गटविशेष विद्यार्थीश्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय,गंगापूर रोड,नाशिक.
द्वितीय आरोही रविंद्र कांबळे अ-गटविशेष विद्यार्थीसेंट फ्रान्सिस हायस्कूल,टिळक रोड,नाशिक.
तृतीय यशराज नारायण गुळवे अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय,गंगापूर रोड,नाशिक.
उत्तेजनार्थप्रसाद राहुल भोसले अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय,गंगापूर रोड,नाशिक.
उत्तेजनार्थप्रतिक भारत सुर्यवंशी अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय, गंगापूर रोड, नाशिक.
उत्तेजनार्थकाव्यांजली समीर जंगले अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय, गंगापूर रोड, नाशिक.
उत्तेजनार्थजान्हवी मुकुंद डांगरे अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय, गंगापूर रोड, नाशिक.
उत्तेजनार्थस्वयम संतोष र्मेड अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय, गंगापूर रोड, नाशिक.
उत्तेजनार्थमयुर संतोष त्रिभुवन अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्यालय, गंगापूर रोड, नाशिक.
उत्तेजनार्थओम शाम शिरसाट अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी विद्यामंदिर, जुनी पंडित काँलनी, शरणपूर रोड, नाशिक.
उत्तेजनार्थमेघा राजेंद्र आहिरे अ-गटविशेष विद्यार्थीविकास मंदिर मूकबधिर विद्यालय, नाशिक रोड,नाशिक.
उत्तेजनार्थआदित्य मनोज साबणे अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय,ता.येवला,जि.नाशिक.
प्रथमपूनम रविंद्रसिंग परदेशी अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय,ता.येवला,जि.नाशिक.
द्वितीय मयुर विलास धुमाळ अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी विद्यामंदिर,जुनी पंडित काँलनी,शरणपूर रोड,नाशिक.
तृतीय रेवणनाथ सुर्यभान वाघचौरे अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय,ता.येवला,जि.नाशिक
उत्तेजनार्थखुशी वसंत पगार अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी विद्यामंदिर, जुनी पंडित काँलनी, शरणपूर रोड, नाशिक
उत्तेजनार्थआस्था दिनेश पोरडकर अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी विद्यामंदिर, जुनी पंडित काँलनी, शरणपूर रोड, नाशिक
उत्तेजनार्थवैशाली अनिल नाईकवाडे अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय, ता. येवला, जि. नाशिक
उत्तेजनार्थरोशनी बाबासाहेब जाधव अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय, ता. येवला, जि. नाशिक
उत्तेजनार्थस्नेहल दिपक गायकवाड अ-गटविशेष विद्यार्थीमायबोली निवासी कर्णबधिर विद्यालय, ता. येवला, जि. नाशिक
प्रथमप्रतिभा राजेंद्र चव्हाण अ-गटविशेष विद्यार्थी३ सदगुरु क्रुपा सोसायटी,टकले नगर,पंचवटी,नाशिक
द्वितीय मधुलिका दिलीप कदम अ-गटविशेष विद्यार्थीशरणपूर रोड,नाशिक
तृतीय श्रुती प्रदिप राजगुरू अ-गटविशेष विद्यार्थीसंरक्षित कार्यशाळा,सातपूर,नाशिक.
उत्तेजनार्थआकांशा काळे अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी ट्रस्ट संचालित श्रीमती सुनंदा केले विद्यामंदिर,सातपुर,नाशिक
उत्तेजनार्थरंजना विजय पगार अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी विद्यामंदिर,जुनी पंडित काँलनी,शरणपूर रोड,नाशिक.
उत्तेजनार्थसौरभ उदय साळुंखे अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी ट्रस्ट संचालित श्रीमती सुनंदा केले विद्यामंदिर,सातपुर,नाशिक
उत्तेजनार्थप्रांजल संजय गोरडे अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी ट्रस्ट संचालित श्रीमती सुनंदा केले विद्यामंदिर,सातपुर,नाशिक.
उत्तेजनार्थप्राची दिलीप झोपे अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रबोधिनी ट्रस्ट संचालित श्रीमती सुनंदा केले विद्यामंदिर,सातपुर,नाशिक
प्रथममानस प्रकाश अडलिंग ब-गटविशेष विद्यार्थीकिड्स ईन्फो पार्क.
द्वितीय अनुज विजय गिरी ब-गटविशेष विद्यार्थीजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा,चिखुडी,जि.लातूर.
उत्तेजनार्थसृष्टी वरद पाटील क-गटविशेष विद्यार्थीसरस्वती भुवन कला व काँमर्स महाविद्यालय,औरंगपुरा,औरंगाबाद.
प्रथमविनीत विजयसिंह काळे क-गटविशेष विद्यार्थीगडकर आळी, सातारा.
उत्तेजनार्थधिरज प्रभाकर जगताप ड-गटविशेष विद्यार्थीशनिवार पेठ, सातारा.
प्रथमश्रावणी हनुमंत शिंदे अ-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे.
द्वितीय शुभम रावराणे अ-गटविशेष विद्यार्थीकामायनी विद्यामंदिर,निगडी,पुणे.
तृतीय प्रज्वल चोभे अ-गटविशेष विद्यार्थीकामायनी विद्यामंदिर,निगडी, पुणे.
उत्तेजनार्थकिशोर गोफणे अ-गटविशेष विद्यार्थीकामायनी विद्यामंदिर,निगडी, पुणे.
उत्तेजनार्थआरती शिवशरण अ-गटविशेष विद्यार्थीकामायनी विद्यामंदिर,निगडी, पुणे.
उत्तेजनार्थश्रेयस रविंद्र उबाळे अ-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी, पुणे.
उत्तेजनार्थअंकिता राजू नाईक अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रकाशज्योत विद्यालय मतिमंद मुलांची शाळा,हडपसर,पुणे.
उत्तेजनार्थभक्ती राम पवार अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रकाशज्योत विद्यालय मतिमंद मुलांची शाळा,हडपसर, पुणे.  
उत्तेजनार्थतृप्ती रमेश मोरे अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रकाशज्योत विद्यालय मतिमंद मुलांची शाळा,हडपसर, पुणे.  
उत्तेजनार्थप्रणव वैक्यंसुरय्या दासारी अ-गटविशेष विद्यार्थीप्रकाशज्योत विद्यालय मतिमंद मुलांची शाळा,हडपसर,पुणे.
प्रथमपायल राजीव वसे ब-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
द्वितीय हितेश पुरोहित ब-गटविशेष विद्यार्थीकामायनी विद्यामंदिर,निगडी, पुणे
तृतीय स्वप्नील आदमाने ब-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
उत्तेजनार्थश्रीयान्स रविंद्रकुमार जैन ब-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
उत्तेजनार्थआशिष संजय पासवान ब-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
उत्तेजनार्थवरुण विनोद पिसाळ ब-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे.  
उत्तेजनार्थअनुष्का गोविंद गित्ते ब-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे.
उत्तेजनार्थचेतन शिंदे ब-गटविशेष विद्यार्थीकामायनी विद्यामंदिर,निगडी,पुणे.
उत्तेजनार्थहिमांशू वर्मा ब-गटविशेष विद्यार्थीकामायनी विद्यामंदिर,निगडी,पुणे.
प्रथमआकांक्षा सोनवणे क-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
द्वितीय मयुरी अनिल भालेराव क-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
तृतीय पल्लवी उत्तम कलाल क-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
उत्तेजनार्थप्रिया प्रकाश नवगिरे क-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
उत्तेजनार्थकायनात मेहबुब शेख क-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
उत्तेजनार्थसुहानी शरद जगताप क-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
उत्तेजनार्थऋतुजा व्यंकट पवारक-गटविशेष विद्यार्थीचिंचवड बधिर मूक विद्यालय,निगडी,पुणे. 
उत्तेजनार्थशिवम कांबळे क-गटविशेष विद्यार्थीकामायनी विद्या मंदिर,निगडी,पुणे.
प्रथमप्रतिभा राजू नाईक ड-गटविशेष विद्यार्थी
प्रथमअंजली प्रमोद यादव अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
द्वितीय स्रुष्टी दिनेश यादव अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
तृतीय चिन्मय राजन राणे अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थमुसब्बिहा इरशाद अहमद कुरेशी अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थलक्ष्मी ओमप्रकाश रायदास अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थतेजस्विनी सुरेश धोत्रे अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थजिया योगेश कानडे अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थअंजली शिवधारी यादव अ-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थसंगिता विष्णू चौधरी अ-गटविशेष विद्यार्थीओमकार अंध मुलांची निवासी शाळा,झडपोली,ता.विक्रमगड,जि.पालघर.
उत्तेजनार्थचंदना अजित चवाथे अ-गटविशेष विद्यार्थीओमकार अंध मुलांची निवासी शाळा,झडपोली,ता.विक्रमगड,जि.पालघर.
प्रथमशुभम चंद्रकांत शेलार ब-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
द्वितीय सुमन शशी चौहान ब-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
तृतीय खुशी चंद्रबली विश्वकर्माब-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थप्रकाश मिश्रा ब-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थमानसी विश्वजित गुडेकरब-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थरोहित राजु खामकर ब-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थमनिष अनंता धुड ब-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थप्रतिक्षा प्रकाश सोनवणे ब-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थसरस्वती श्यामसुंदर गुप्ता ब-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
उत्तेजनार्थअमृता सुभाष नेमाणे ब-गटविशेष विद्यार्थीडॉ.कुसुमताई नरवणे कर्णबधिर शाळा (सदाफुली),कांदिवली (प.),मुंबई.
प्रथमराहुल अनिल शर्मा क-गटविशेष विद्यार्थीगुरुकुल जिवन संवर्धन फाऊंडेशन.
प्रथममोहीत पंकज सोनवणे अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
द्वितीय देवेंद्र क्रुष्णा मगर अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
तृतीय प्रथमेश निलम चंदन अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
उत्तेजनार्थतुषार सचिन बिऱ्हाडे अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
उत्तेजनार्थहिमांशी किरण पाटील अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
उत्तेजनार्थराम सोमा ठाकरे अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
उत्तेजनार्थजैद सलीम बागवान अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
उत्तेजनार्थभूमिका सुजित चंदनकर अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
उत्तेजनार्थहिमांशू नितीन पाटील अ-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
उत्तेजनार्थयश परेश पाटील अ-गटविशेष विद्यार्थीश्री साई समर्थ मतिमंद मुलांचे निवासी विद्यालय,भडगाव,जि.जळगाव.
प्रथमशेख जमिल शे. भिकन ब-गटविशेष विद्यार्थीमुकबधिर विद्यालय, नवी पेठ,जळगाव.
द्वितीय गौरव योगेश सोनवणे ब-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
तृतीय कौस्तुभ दिपक चौधरी ब-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव.
उत्तेजनार्थतेजस प्रकाश सोनवणे ब-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव
उत्तेजनार्थकौस्तुभ दिपक चौधरी ब-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव
उत्तेजनार्थमोहित गणेश डेरेकर ब-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव
उत्तेजनार्थरितेश लीलाधर बाविस्कर ब-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव
उत्तेजनार्थस्वप्नील प्रल्हाद ताडे ब-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव
उत्तेजनार्थप्रणव नवल इंगळे ब-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव
उत्तेजनार्थभूषण ज्ञानेश्वर इंगळे  ब-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय,सावखेडा,जळगाव
प्रथममच्छिंद्र काशिनाथ धनगर क-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय, सावखेडा, जळगाव
द्वितीय गोपाल अर्जुन गोविंदा क-गटविशेष विद्यार्थीश्री साई समर्थ मतिमंद मुलांचे निवासी विद्यालय, भडगाव, जि. जळगाव
तृतीय पंकज रामचंद्र भिल क-गटविशेष विद्यार्थीश्री साई समर्थ मतिमंद मुलांचे निवासी विद्यालय, भडगाव, जि. जळगाव
उत्तेजनार्थपंकज भारत भोई क-गटविशेष विद्यार्थीश्री साई समर्थ मतिमंद मुलांचे निवासी विद्यालय, भडगाव,जि. जळगाव
उत्तेजनार्थकल्पेश पुंडलिक कोळी क-गटविशेष विद्यार्थीश्री साई समर्थ मतिमंद मुलांचे निवासी विद्यालय, भडगाव,जि. जळगाव
उत्तेजनार्थमोहित अशोक पवार क-गटविशेष विद्यार्थीश्रवण विकास मंदिर कर्णबधिर विद्यालय, सावखेडा, जळगांव
उत्तेजनार्थविद्या विजयकुमार शेटे क-गटविशेष विद्यार्थीझाकीर हुसेन कॉलनी, महाबळ कॉलनी जवळ, जळगाव
उत्तेजनार्थयोगेश विजयकुमार शेटेक-गटविशेष विद्यार्थीझाकीर हुसेन कॉलनी, महाबळ कॉलनी जवळ, जळगाव

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१७

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमअनिकेत रवींद्र काळे   अ-गटमूकबधीरविकास मंदिर मूकबधिर विद्यालय, नाशिकरोड 
द्वितीयतरन्नुम रईस शेख   अ-गटमूकबधीरप्रगती कर्णबधिर विद्यालय, दादर, मुंबई 
तृतीयतनिष्का सतिश परमार   अ-गटमूकबधीरविवेकानंद प्रतिष्ठान संचालित श्रवण विकास मंदिर, जळगाव 
उत्तेजनार्थहरविंदर सिंघ   अ-गटमूकबधीरश्रीराम प्रताप मालपाणी मूकबधिर विद्यालय, नांदेड 
उत्तेजनार्थअनुजा सुनील निळे   अ-गटमूकबधीरश्री साईश्रद्धा ग्रामीण मूकबधिर विद्यालय, शिर्डी,  जि. अहमदनगर 
उत्तेजनार्थमुस्तफा टिपूसुल्तान मुज्जतवार   अ-गटमूकबधीरसंजय सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन, गोवा
उत्तेजनार्थभारत बसवराज शिवशरण    अ-गटमूकबधीर कै. मा. ल. सा. म्हेत्रे मूकबधिर निवासी शाळा, दुधनी, अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
उत्तेजनार्थतेजस बेहेरे   अ-गटमूकबधीरमूकबधिर विद्यामंदिर, वर्धमनेरी, जि. वर्धा 
उत्तेजनार्थसाजन पोपट माळी  अ-गटमूकबधीरमूकबधिर शाळा, उरळीकांचन, जि. पुणे 
प्रथमशंभू शिवाजी नागरे    ब-गटश्री साईश्रद्धा ग्रामीण मूकबधिर विद्यालय, शिर्डी,  जि. अहमदनगर   
द्वितीयकालिदास जाधव  ब-गटमूकबधीर सी. आर. रंगनाथन मूकबधिर विद्यालय, पुणे 
तृतीयभूषण ज्ञानेश्वर इंगळे   ब-गटमूकबधीरश्रवण विकास मंदिर, सावखेडा, जि. जळगाव 
उत्तेजनार्थशिवराज रामचंद्र पेरके     ब-गटमूकबधीरव्यंकटेश निवासी मूकबधिर विद्यालय, नांदेड
उत्तेजनार्थअमन शंकर गायकवाड   ब-गटमूकबधीरआनंद मूकबधिर विद्यालय, आनंदवन, जि. चंद्रपूर 
उत्तेजनार्थसंदेश श्रीशैल उमराणी    ब-गटमूकबधीरसाई मूकबधिर निवासी शाळा, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 
उत्तेजनार्थमेघा राजेंद्र अहिरे   ब-गटमूकबधीर विकास मंदिर मूकबधिर विद्यालय, नाशिकरोड 
उत्तेजनार्थसाक्षी संतोष कोळी   ब-गटमूकबधीरनिवासी मूकबधिर विद्यालय, पंढरपूर, जि. सोलापूर 
उत्तेजनार्थअंकिता सुरेश आगवणे  ब-गटमूकबधीर मूकबधिर विद्यालय, फलटण 
प्रथमप्रशांत सोपान गराडे    क-गटमूकबधीरसी. आर. रंगनाथन मूकबधिर विद्यालय, पुणे
द्वितीयहर्षल कुकडे  क-गटमूकबधीरकर्णबधिर विद्यालय, सोनेगाव, नागपूर 
तृतीयनिषाद प्रभुलिंग बिंदगे    क-गटमूकबधीरबधिर-मूक विद्यालय, बार्शी, जि. सोलापूर 
उत्तेजनार्थनिकिता संजय भोईटे      क-गटमूकबधीर श्री साईश्रद्धा ग्रामीण मूकबधिर विद्यालय, शिर्डी,  जि. अहमदनगर 
उत्तेजनार्थमनीषा रामचंद्र जाधव    क-गटमूकबधीर निवासी मूकबधिर विद्यालय,नांदेड 
उत्तेजनार्थगोपाळ गावकर   क-गटमूकबधीरएल. व्ही. पी. एस. विराणी-इन्सानी हायस्कूल, फोंडा, गोवा 
उत्तेजनार्थअनुजा विश्वास देसाई   क-गटमूकबधीरकर्णबधिर विद्यालय, पेठ-वडगाव, जि. कोल्हापूर 
उत्तेजनार्थमंगेश जगन जाधव  क-गटमूकबधीरमूकबधिर निवासी विद्यालय, बुलडाणा 
उत्तेजनार्थकौस्तुभ प्रशांत शर्मा   क-गटमूकबधीरप्रबोधिनी विद्यामंदिर, नाशिक 
प्रथमसृष्टी भारत पाटील   ड-गटमूकबधीरशिशुविकास केंद्र शाळा, औरंगाबाद 
द्वितीयमृदुला मनोज पोतदार   ड-गटमूकबधीरछत्रपती शिवाजी हायस्कूल, वडूज, जि. सातारा 
तृतीयअनुष्का संजय कडू   ड-गटमूकबधीरडॉ. व्ही. ई. विखेपाटील विद्यालय, अहमदनगर 
उत्तेजनार्थअनिकेत    ड-गटमूकबधीर संजय सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन, गोवा
उत्तेजनार्थनसीम पाटील   ड-गटमूकबधीरएस. एम. हायस्कूल, सांगली 
उत्तेजनार्थआकाश मच्छिंद्र बारसे   ड-गटमूकबधीरश्री. नाकोडा कर्णबधिर विद्यालय, भिवंडी, जि. ठाणे 
उत्तेजनार्थरुचिता सुतार    ड-गटमूकबधीरएल. व्ही. पी. एस. विराणी-इन्सानी हायस्कूल, फोंडा, गोवा
उत्तेजनार्थआत्तेरा अन्सारी   ड-गटमूकबधीरकल्याण मूकबधिर विद्यालय, नागपूर 
उत्तेजनार्थउमेश आबासाहेब भागवत    ड-गटमूकबधीरबधिर-मूक विद्यालय, बार्शी, जि. सोलापूर 

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१५

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथममंताशा नन्हे अन्सारीअ-गट मूकबधीर श्री. भैरव कर्णबधिर विद्यालय, भिवंडी, जि. ठाणे.
द्वितीयअंकिता देशमुखअ-गट मूकबधीर अयोध्या चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित नि. कर्णबधिर विद्यालय व. संशोधन केंद्र, वानवडी, पुणे.
तृतीयकांचन बाबासाहेब पवारअ-गट मूकबधीर ज्ञानप्रबोधिनी विद्यामंदिर, पंडित कॉलनी, शरणपूर रोड, नाशिक.
उत्तेजनार्थसंकेत संजय कदमअ-गट मूकबधीर वात्सल्य मूक-बधिर विद्यामंदिर, कवठेमंहाकाळ, जत.
उत्तेजनार्थसपना शरणप्पा गायकवाडअ-गट मूकबधीर कै. मा. ल. सा. म्हेत्रे मूकबधिर वि. शाळा, दुधाणी, अक्कलकोट.
उत्तेजनार्थपावनी संदीप चिळकरअ-गट मूकबधीर जि. प. प्राथमिक शाळा, पांडुरंगशेठ पडते, कुडाळ, सावंतवाडी.
उत्तेजनार्थसय्यज हुजेब स. शफिकअ-गट मूकबधीर मूक. बधिर निवासी शाळा, नेकनूर, जि. बीड.
उत्तेजनार्थवैभव राऊतअ-गट मूकबधीर मूकबधिर विद्यामंदिर, वर्धमनेरी, ता. आर्वी, जि. वर्धा.
प्रथमपल्लवी शंकर पोळब-गट मूकबधीर श्रवण विकास मंदिर, कर्णबधिर मुलांची शाळा, जळगाव.
द्वितीयपूजा बसवराज शिवशरणब-गट मूकबधीर कै. मा. ल. सा. म्हात्रे मूकबधिर नि. शाळा, दुधाणी, अक्कलकोट.
तृतीयलक्ष्मी राम बंडगरब-गट मूकबधीर सौ. सुशिलादेवी देखमुख नि. मुलींची मूकबधिर विद्यालय, लातूर.
उत्तेजनार्थरोहन निगडेब-गट मूकबधीर अयोध्या चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित नि. कर्णबधिर विद्यालय व संशोधन केंद्र, वानवडी, पुणे.
उत्तेजनार्थभिमबहादूर छत्रबहादूर जाऊदब-गट मूकबधीर श्री. भैरव कर्णबधिर विद्यालय, भिवंडी, ठाणे.
उत्तेजनार्थरवी राजू किसरेब-गट मूकबधीर निवासी मूकबधिर विद्यालय, हळुकेब्बर, नागपूर.
उत्तेजनार्थभिमसेन नागेश नाईकब-गट मूकबधीर साई मूकबधिर नि. शाळा, गिजवणे, ता. गडहिंग्लज, कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थतेजस सतीश मुकणेब-गट मूकबधीर प्रबोधिनी विद्यामंदिर, जुनी पंडित शरणापूर रोड, नाशिक.
प्रथमविद्या विजयकुमार शेटेक-गट मूकबधीर श्रवण विकास मंदिर (कर्णबधिर विद्यालय), सावखेडा, जळगाव.
द्वितीयदिप्ती जोगळेकरक-गट मूकबधीर कामायनी मतिमंद विद्यामंदिर, निगडी, पुणे.
तृतीयकण्णू राजकुमार कनोजियाक-गट मूकबधीर स्वयंसिद्ध संचलित विवेकसिंह विशेष शाळा, वळदगाव, औरंगाबाद.
प्रथमक्‍लीफर्ड जॉन वैतीक-गट मूकबधीर डॉ. कुसुमताई नरवणे, कर्णबधिर शाळा, कांदवली, मुंबई (प.)
द्वितीयआदेश शेखर रुकडीकरक-गट मूकबधीर सौ. स. म. लोहिया हायस्कूल, कोल्हापूर.
तृतीयदत्तात्रय मुरकुटेक-गट मूकबधीर सी. आर. रंगनाथ नि. कर्णबधिर विद्यालय, टिंगरेनगर, पुणे.
उत्तेजनार्थआकाश देवानंद मुंडेक-गट मूकबधीर आनंद मूकबधिर विद्यालय, आनंदवन, वरोरा, चंद्रपूर.
उत्तेजनार्थमिथुन बाबू चव्हाणक-गट मूकबधीर कै. मा. ल. सा. म्हेत्रे मूकबधिर नि. शाळा, अक्कलकोट, दुधानी.
उत्तेजनार्थप्राजक्ता राजाराम हावळक-गट मूकबधीर रोटरी क्‍लब ऑफ इचलकरंजी, डेफ स्कूल, तिळवणी हातकंगले, कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थअश्‍विनी सुरेश नरोटेक-गट मूकबधीर मायबोली निवासी कर्ण-बधिर विद्यालय, येवला, जि. नाशिक.
उत्तेजनार्थरेणुका तुळशीराम येरनुळेक-गट मूकबधीर सौ. सुशिलादेवी देशमुख निवासी मुलींचे मूकबधिर विद्यालय, लातूर.
प्रथमभूषण जाधवड-गट मूकबधीर सी.आर. रंगनाथन नि. मूकबधिर शाळा, टिंगरेनगर, पुणे.
द्वितीयआकाश अशोकराव बोराडेड-गट मूकबधीर कांचन त्र्यंबकराव कत्तुवार कर्णबधिर विद्यालय, एमआयडीसी, परभणी.
तृतीयकांचन अरुण रावरकरड-गट मूकबधीर निवासी मूकबधिर विद्यालय, हुडकेश्‍वर, नागपूर.
उत्तेजनार्थमानसी महादेव गडगेड-गट मूकबधीर कै. म. द. करमकर माध्य. विद्यालय, आंबाबाई मंदिर, श्रीराम हॉल, मिरज.
उत्तेजनार्थस्नेहल सुनील महाजनड-गट मूकबधीर विवेकानंद प्रतिष्ठान संचलित श्रवण विकास मंदिर (कर्णबधिर विद्यालय) सावखेडे, जळगाव.
उत्तेजनार्थरोहिणी आहेरड-गट मूकबधीर आदर्श माध्यमिक विद्यालय, चिंचोडी, ता. येवला, नाशिक.
उत्तेजनार्थविनायक दिलीप कांबळेड-गट मूकबधीर श्री. नाकोडा कर्णबधिर विद्यालय, अरवली, ता. भिवंडी, जि. ठाणे.

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१४

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमअजय कैलास गितेअ - गटमूकबधीरश्री नाकोडा कर्णबधीर विद्या. सखली
द्वितीयस्वाती जंगदंबेअ - गटमूकबधीरआ. चॅरिटेबल ट्रस्ट संचालित निवासी कर्णबधीर विद्यालय
तृतीययश राजेंद्र गटकळअ - गटमूकबधीरश्रीमती माई लेले - श्रवणविकास विद्या. गंगापूर
उत्तेजनार्थमुस्कान अफरोज खाँनअ - गटमूकबधीरएंजल पॅरेडाईज स्कूल, समर्थनगर, औरंगाबाद
उत्तेजनार्थस्वाती पाटीलअ - गटमूकबधीरमूकबधीर विद्या मंदिर, वर्धमनेरी
उत्तेजनार्थस्वप्नाली संजय गोवेकरअ - गटमूकबधीरमाऊली कर्णबधीर निवासी विद्यालय, शिरोडा
उत्तेजनार्थऐश्‍वर्या दत्तू मंजेलीअ - गटमूकबधीररोटरी नॉर्थ राधाकिशन फोमरा मूकबधीर विद्यालय, सोलापूर
प्रथमगणेश महादेव सानपब - गटमूकबधीरडॉ. द. शि. एरम मूकबधीर विद्या. कराड
द्वितीयप्रमोद सदानंद रत्नाकरब - गटमूकबधीरलोहिया मूक-बधीर विद्यालय, कोल्हापूर
तृतीयऋषभ बिंदगे प्रभुलिंगब - गटमूकबधीरमूक-बधीर विद्यालय, बार्शी
उत्तेजनार्थपिंट्या रतिलाल गांगुर्डेब - गटमूकबधीरमूक वधीर विद्यालय, नंदूरबार
उत्तेजनार्थमहेक हरुण पिंगारीब - गटमूकबधीरनिवासी मूकबधीर विद्या, वसमत
उत्तेजनार्थसाक्षी नागनाथ घोडेगावब - गटमूकबधीरमायबोली निवासी कर्ण-बधीर विद्या. येवला
उत्तेजनार्थगंगा रुद्रगोडा गुरुणगौडरब - गटमूकबधीरशारद मूकबधीर विद्यालय, नाकवाडी वर्धा
उत्तेजनार्थक्लीफर्ड जॉन वैतीब - गटमूकबधीरसदाफुली कर्णबधीर शाळा, एम.जी. रोड, कांदवली
प्रथमआकाश देवानंद मुंडेक - गटमूकबधीरआनंद मूक-बधीर विद्यालय, चंद्रपूर
द्वितीयकल्याणी भारत रसाळक - गटमूकबधीरश्रीमती माई लेले श्रवण विकास विद्या. नाशिक
तृतीयमहादेव बापू शेगरक - गटमूकबधीरइंडियन रेड क्रॉस सोसा. बार्शी संचालित मू.ब. विद्या. बार्शी
उत्तेजनार्थपवन संताराम देवडकरक - गटमूकबधीर---``---
उत्तेजनार्थऋषिकेश भरत पाटीलक - गटमूकबधीरसौ. स. म. लोहिया मूक-बधीर विद्या. कोल्हापूर
उत्तेजनार्थअमोल महादू तळपेक - गटमूकबधीरसि. आर. रंगनाथन कर्णबधीर विद्या.
उत्तेजनार्थरितेश पिराजी कांबळेक - गटमूकबधीरश्री भैरव कर्णबधीर विद्यालय, भिवंडी
प्रथमविशाल काळूराम ववलेड - गटमूकबधीरसि. आर. रंगनाथन निवासी कर्णबधीर विद्या.
द्वितीयसुभाष भल्लाड - गटमूकबधीरनाकोडा कर्णबधीर विद्यालय, सखली
तृतीयशुभम सुनिल गायकवाडड - गटमूकबधीरइंदिराबाई वामन बडे कर्णबधीर विद्या. दापोली
उत्तेजनार्थआश्रूनाथ महादेव गणगेड - गटमूकबधीरमूकबधीर विद्यालय, बार्शी
उत्तेजनार्थराहुल रामराव वरोकरड - गटमूकबधीरमूकबधीर विद्यालय, बाशी
उत्तेजनार्थराहुल रामराव वरोकरड - गटमूकबधीरमूक-बधीर विद्यालय. शंकरनगर, नागपूर
उत्तेजनार्थसोनाली नामदेव कापसेड - गटमूकबधीररचना विद्यालय शरणपूर रोड,न ाशिक
उत्तेजनार्थतेजस्विनी आनंदराव बुद्रूकड - गटमूकबधीरश्री रामप्रताप मालपाणी मूकबधीर विद्या.

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१७

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमश्रावणी भीमराव पुजारी अ-गटमतिमंद संजीवनी इन्स्टिट्यूटची मतिमंद मुलांची शाळा, कराड, जि. सातारा 
द्वितीयकृष्णा शिंदे   अ-गटमतिमंदस्वयंसिद्ध संचालित विवेकसिंह विशेष शाळा, औरंगाबाद 
तृतीयतुषार संपत दोरगे   अ-गटमतिमंदजीवनवर्धिनी मतिमंद निवासी विद्यालय, दिवे, पुरंदर, जि. पुणे 
उत्तजनार्थमनीष रमेश गवई   अ-गटमतिमंदविकास मंदिर मतिमंद मुलांची शाळा, नाशिक 
उत्तजनार्थविलास कन्नाप्पा तालिकोरी अ-गटमतिमंद  मूकबधिर मुलांची शाळा, मंगळवेढा, जि. सोलापूर 
उत्तजनार्थआकाश सहदेव चौधरी  अ-गटमतिमंदजीवनरक्षा मतिमंद मुलांची शाळा, नागपूर 
उत्तजनार्थसिद्धार्थ नामदेव परीट    अ-गटमतिमंदवारणा चैतन्य मतिमंद मुलांची शाळा, वारणानगर, कोडोली, जि. कोल्हापूर 
उत्तजनार्थरेवनाथ मोहन हरीद   साअ-गटमतिमंदईसेवा निवासी मतिमंद मुलांची शाळा, शिर्डी, जि. अहमदनगर 
प्रथममोबीन जावेद शेख   ब-गटमतिमंदनवजीवन मतिमंद मुलांची शाळा, औरंगाबाद 
द्वितीयभारती औदुंबर मोहिते    ब-गटमतिमंदमतिमंद विद्यालय, पंढरपूर, जि. सोलापूर 
तृतीयअजय संजय काकडे    ब-गटमतिमंदआनंदवन मतिमंद मुलांची शाळा, सातारा 
उत्तेजनार्थआचल राजू खेडामे     ब-गटमतिमंदस्नेहसंपदा मतिमंद मुलांची शाळा, नागपूर 
उत्तेजनार्थदादासाहेब जगदीश शर्मा   ब-गटमतिमंद साईसेवा निवासी मतिमंद मुलांची शाळा, शिर्डी, जि. अहमदनगर 
उत्तेजनार्थदीपेश प्रकाश वाळके      ब-गटमतिमंदवारणा चैतन्य मतिमंद मुलांची शाळा, वारणानगर, कोडोली, जि. कोल्हापूर 
प्रथमनरेंद्र नानासाहेब झुंबड   क-गटमतिमंदस्वयंसिद्ध संचालित विवेकसिंह विशेष शाळा, औरंगाबाद 
द्वितीयवर्ष नागराल    क-गटमतिमंदकामायनी उद्योग केंद्र, निगडी 
तृतीयओंकार विश्वास मोरे     क-गटमतिमंदवारणा चैतन्य मतिमंद मुलांची शाळा, वारणानगर, कोडोली, जि. कोल्हापूर  

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१५

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमभगवंत दत्तात्रय पाटीलअ-गट मतिमंद जिव्हाळा मतिमंद मुलांची शाळा, बार्शी, जि. सोलापूर.
द्वितीयतुकाराम चंद्रभान भिसेअ-गट मतिमंद निवासी खाकीबाबा मतिमंद विद्यालय, हिंगोली.
तृतीयसंगम दिलीप चापडेवारअ-गट मतिमंद स्विकार दुर्बल मनस्क मुलांची निवासी शाळा, ताडाळा, चंद्रपूर.
उत्तजनार्थकाजल सोमनाथ राठोडअ-गट मतिमंद संवाद विशेष मुलांची शाळा, भांगरवाडी, लोणावळा.
उत्तजनार्थनताशा अनिल कुकरेजाअ-गट मतिमंद उत्कर्ष विद्यालय मतिमंद मुलांची शाळा, जळगाव.
उत्तजनार्थओंकार रमेश निकमअ-गट मतिमंद शिवाजीराव शेंडगे निवासी मतिमंद विद्यालय, कवठेमहंकळ, सांगली.
प्रथमसमीर राजदत्त भगतब-गट मतिमंद महात्मा गांधी मिशन संस्कार विद्यालय, सिडको, औरंगाबाद.
द्वितीयओंकार सतीश महाजनब-गट मतिमंद जिव्हाळा मतिमंद मुलांची शाळा, बार्शी, सोलापूर.
तृतीयसुनील सदाशिव नन्नावरेब-गट मतिमंद स्वीकार दुर्बल मनस्क मुलांची निवासी शाळा, ताडला, चंद्रपूर.
उत्तेजनार्थनिखिल शरद भोईब-गट मतिमंद उत्कर्ष विद्यालय मतिमंद मुलांची शाळा, जळगाव.
उत्तेजनार्थयोगेश सर्जेराव धारकरब-गट मतिमंद साईसेवा मतिमंद मुलांची शाळा, शिर्डी, अहमदनगर.
प्रथममनाली ममोज शेळकेड-गट मतिमंद कामायनी विद्यामंदिर (मतिमंद विद्यालय, गोयालेनगर, पुणे.)
द्वितीयअभिषेक मारुती खोंडगेड-गट मतिमंद स्वयंसिद्ध संचलित विवेकसिंह विशेष शाळा, वळदगाव, औरंगाबाद.

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१४

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमपूजा सोमेश्र्वर हुंडेकरीअ - गटमतिमंदमतिमंद विद्यालय, पंढरपूर
द्वितीयसुनील सदाशिव नन्नावरेअ - गटमतिमंदस्वीकार मंतिमंद मुलांची निवासी शाळा, तडाणी...
तृतीयवेदांत दिनकर मोरेअ - गटमतिमंदश्रीमती सुनंदा लेले विद्यांदिर, सालपूर, नाशिक
उत्तेजनार्थसोनल तुकाराम डिस्लेअ - गटमतिमंदस्वयंसिद्ध संचालित विवेकसिंह विशेष शाळा औरंगाबाद
उत्तेजनार्थप्रगति विजय पेंढारकरअ - गटमतिमंदआनंदबन मतिमंद मुलांची शाळा
प्रथमश्रृती प्रदीप राजगुरूब - गटमतिमंदप्रबोधिनी विद्यामंदिर, शरणपूर रोड, नाशिक
द्वितीयलक्ष्मीकांत मधुकर सुर्वेब - गटमतिमंदश्री चाचा अलवाणी व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र
तृतीयप्राची जयंत देशपांडेब - गटमतिमंदस्वयंसिद्ध संचालित विवेकसिंह विशेष शाळा
उत्तेजनार्थजलिल मोमीनब - गटमतिमंदजिव्हाळा मतिमंद मुलांची शाळा, बार्शी.
प्रथमराजेश्री विजय बोरगावकरक - गटमतिमंदनवजीवन मंतिमंद मुलांची कार्यशाळा, औरंगाबाद
द्वितीयमयूर तानाजी भिसेक - गटमतिमंदप्रबोधिनी विद्यामंदिर, शरणपूर रोड, नाशिक
तृतीयमंजुश्री प्रमोद घागक - गटमतिमंदजय वकील स्कूल, कान्हे
प्रथमप्रमोद हरिभाऊ सोनवणेड - गटमतिमंदप्रबोधिनी विद्या मंदिर, नाशिक

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०२०

क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथमआरोही उमेश जमदाडे अ-गटसर्वसाधारणस्नेह एस. प्राथमिक विद्यामंदिर, वाई, जि. सातारा.
द्वितीय अजान एस. नथानी अ-गटसर्वसाधारणपोद्दार स्कूल, देवळाली कॅम्प, नाशिक.
तृतीय पुजा योगेश टाटी अ-गटसर्वसाधारणसेंट विवेकानंद इंग्लिश स्कूल, टाकापूर, अहमदनगर.
उत्तेजनार्थशार्दुल ऋषिकेश राजूरकर अ-गटसर्वसाधारणएस. पी. एम. पब्लिक स्कूल, सदाशिव पेठ, पुणे
उत्तेजनार्थस्मिता मंदार घाटगे अ-गटसर्वसाधारणजिंदाल विद्या मंदिर, मु.पो. चाफेरी, ता.जि. रत्नागिरी.
उत्तेजनार्थतेजस्विनी वैभव कुलकर्णी अ-गटसर्वसाधारणसुंदराबाई मराठे विद्यालय, खराडी, पुणे.
उत्तेजनार्थहर्षवर्धन सुदाम वाकचौरे अ-गटसर्वसाधारणजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कळस बुद्रुक,ता.अकोले,जि.अहमदनगर.
उत्तेजनार्थबिंद्रा बिपिन शहा अ-गटसर्वसाधारणमहात्मा स्कूल ऑफ अँकडमिक अँण्ड पोस्ट स्कूल, न्यू पनवेल पश्चिम, जि. रायगड
उत्तेजनार्थप्रतीक्षा निलेश सनके अ-गटसर्वसाधारणडब्ल्यू आर पी प्रायमरी स्कूल हुजूरपागा, लक्ष्मी रोड, पुणे.
उत्तेजनार्थश्रीयांश महेश पवार अ-गटसर्वसाधारणके. व्ही. टी. आर. सी. बी. एस. सी. स्कूल, शिरपूर, धुळे.
उत्तेजनार्थविराज प्रतापराव जाधव अ-गटसर्वसाधारणआर एम धारिवाल इंग्लिश मिडीयम स्कूल, शिरुर, जि. पुणे.
उत्तेजनार्थअरणा शैलेश मालेगावकर अ-गटसर्वसाधारणसिटी प्राईड स्कूल, निगडी, पुणे.
उत्तेजनार्थआर्या हर्षद शेंद्रे अ-गटसर्वसाधारणज्ञानप्रकाश बालविकास केंद्र, लातूर.
उत्तेजनार्थसुव्रत जोशी अ-गटसर्वसाधारणयुरो स्कूल, ऐरोली, नवी मुंबई.
उत्तेजनार्थवेदांत महेंद्र वांजळे अ-गटसर्वसाधारणप्रेस्टीज पब्लिक स्कूल, एन.डी.ए. रोड, शिवणे, पुणे.
उत्तेजनार्थयश विकास भराडे अ-गटसर्वसाधारणकोलते फाउंडेशन वुड स्कूल भुसावळ, जळगाव.
उत्तेजनार्थजयंती नामदेव कोंढरे अ-गटसर्वसाधारणआंतरभारती विद्यालय, कुर्डूवाडी,ता.माढा,जि.सोलापूर,
उत्तेजनार्थसक्षम अनिल फडतरे अ-गटसर्वसाधारणन्यू इंग्लिश स्कूल, सातारा.
उत्तेजनार्थसंजीवनी दिवाकर कळसकर अ-गटसर्वसाधारणविद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल, जळगाव.
उत्तेजनार्थवेदांत विकास पवार अ-गटसर्वसाधारणएस.एम.चौक्सी हायस्कूल, कॅम्प, पुणे.
प्रथमआगस्त्या कुमार सिंग ब-गटसर्वसाधारणसेंट ज्युड्स हायस्कूल, मालाड पश्चिम, मुंबई
द्वितीय निकीता उत्तम येवले ब-गटसर्वसाधारणजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, त्रिमाळी, ता.खटाव, जि. सातारा
तृतीय हर्षवर्धन संजय कुंभार ब-गटसर्वसाधारणविमला गोयंका इंग्लिश मिडीयम स्कूल, कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थश्रेयस महेंद्र सावंत ब-गटसर्वसाधारणभारत चिल्ड्रन्स अँकँडमी अँण्ड ज्युनिअर काँलेज, वालचंदनगर, ता.इंदापूर,जि.पुणे.
उत्तेजनार्थश्रीकृष्ण अजय अंबेकर ब-गटसर्वसाधारणजे.टी.एस. हायस्कूल, बेलापूर बुद्रुक, अहमदनगर.
उत्तेजनार्थश्रुती अरुण बेनाडे ब-गटसर्वसाधारणसी.बी.टी. साधना मुलींचे विद्यालय, हडपसर, पुणे.
उत्तेजनार्थआर्या किशोर जोशी ब-गटसर्वसाधारणएस. बी. पाटील पब्लिक स्कूल, रावेत, पिंपरी चिंचवड.पुणे.
उत्तेजनार्थकोमल माणिक पाटील ब-गटसर्वसाधारणजिल्हा परिषद शाळा, निंबळक, ता. तासगाव, जि. सांगली.
उत्तेजनार्थपलक व्यंकट बनसोडे ब-गटसर्वसाधारणआर्मी पब्लिक स्कूल, खडकी, पुणे.
उत्तेजनार्थऋषिकेश संजय भिलमाला ब-गटसर्वसाधारणपेट ऑक्सफर्ड हायस्कूल, उल्हासनगर.
उत्तेजनार्थसलोनी सरोज मेहताब-गटसर्वसाधारणआर.आर. वैद्य इंग्लिश मिडीयम स्कूल, दापोली, जि.रत्नागिरी
उत्तेजनार्थश्रेया संजय जाधव ब-गटसर्वसाधारणगुरुकुल इंग्लिश स्कूल, बीड.
उत्तेजनार्थतनुजा मनोज शेटे ब-गटसर्वसाधारणभारती विद्यापीठ कन्या प्रशाला, धनकवडी, पुणे.
उत्तेजनार्थयशस्वी श्रीकांत साळुंखे ब-गटसर्वसाधारणजिल्हा परिषद शाळा, वाठार बुद्रुक, जि.सातारा.
प्रथमआरती विजय बागल क गटसर्वसाधारणविद्या मंदिर हायस्कूल, गार्डी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर
द्वितीय संचिता दिनेश नांदगावकर क गटसर्वसाधारणएन. एम. एम. सी. स्कूल नं १, सेक्टर नं १, नवी मुंबई.
तृतीय सार्थक बाबाजी हांडे क गटसर्वसाधारणश्री महालक्ष्मी विद्यालय, उंब्रज नं. १, ता. जुन्नर, जि. पुणे.
उत्तेजनार्थसात्विक विवेक शुक्ला क गटसर्वसाधारणआर्यन वल्ड स्कूल, नऱ्हे, पुणे.
उत्तेजनार्थश्रेयस सचिन महाजन क गटसर्वसाधारणआर. जे. चौरे हायस्कूल, कारंजा (लाड), ता.कारंजा, जि.वाशीम.
उत्तेजनार्थश्रीया अजित पाटोळे क गटसर्वसाधारणसाधना हायस्कूल, गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर.
उत्तेजनार्थसिध्दी समाधान घाडगे क गटसर्वसाधारणगुरुकुल हायस्कूल, सातारा.
उत्तेजनार्थस्नेहा विजय पाटील क गटसर्वसाधारणसमाज विकास विद्यालय, सागाव, ता.शिराळा, जि.सांगली.
उत्तेजनार्थवैदेही ऋद्रनाथ तळेकर क गटसर्वसाधारणसह्याद्री विद्यामंदिर, भांडूप (प.), मुंबई.
उत्तेजनार्थयश मोती भालशंकर क गटसर्वसाधारणहिंदुस्थान अँण्टिबाँयटिक्स स्कूल, पिंपरी, पुणे.
उत्तेजनार्थआदित्य भागवत बागल क गटसर्वसाधारणडी.एफ.डी. माध्यमिक विद्यालय, विद्यानगर, नाशिक रोड, नाशिक.
उत्तेजनार्थअनिकेत संजय ननावरे क गटसर्वसाधारणसी.डी.जे. काँलेज आँफ काँमर्स, श्रीरामपूर, अहमदनगर.
उत्तेजनार्थकोमल मोहन लांडगे क गटसर्वसाधारणअल्फोन्सा हायस्कूल, काळेवाडी, पिंपरी चिंचवड, पुणे.
उत्तेजनार्थप्राक्षिक संजय बनकर क गटसर्वसाधारणवी,डाँ. नंदुरकर विद्यालय, यवतमाळ.
उत्तेजनार्थश्रुतिका राजेंद्रसिंह खंडाळे क गटसर्वसाधारणपी.ओ. नहाटा काँलेज, भुसावळ, जि.जळगाव.
उत्तेजनार्थतनिष्का प्रशांत खंडारकर क गटसर्वसाधारणश्री. ए. के. नँशनल हायस्कूल अॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज, खामगाव, जि. बुलढाणा
उत्तेजनार्थयश अनंता सोलापूरकर क गटसर्वसाधारणजिजामाता इंग्लिश स्कूल, मु. पो. सोनपेठ, जि. परभणी.
उत्तेजनार्थमृदुला दिपक देसाई क गटसर्वसाधारणदोडा मार्ग इंग्लिश स्कूल, दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग.
उत्तेजनार्थश्रुतिका प्रविण पाटील क गटसर्वसाधारणरोटरी इंग्लिश मिडीयम हायस्कूल अँण्ड ज्युनिअर काँलेज, उरण, जि. रायगड.
उत्तेजनार्थतनिषा एकनाथ मांद्रेकर क गटसर्वसाधारणश्री. शांतादुर्गा हायस्कूल, बिचोलिम, गोवा.
प्रथमआराध्या मनोज शेंडे ड-गटसर्वसाधारणन्यु इंग्लिश स्कूल, विटावा, ठाणे.
द्वितीय आशिष दिपक देवकर ड-गटसर्वसाधारणसातारा कला महाविद्यालय, सातारा.
तृतीय अर्थव अभिजीत देसाई ड-गटसर्वसाधारणएस.एम.ई.एफ. ब्रीक्स काँलेज आँफ आर्किटेक्चर, पुणे.
उत्तेजनार्थगणेश सुभाष भांगरे ड-गटसर्वसाधारणडॉ. एन.जे. पुलबुधे काँलेज, सावेडी, जि. अहमदनगर.
उत्तेजनार्थदिनेश शशिकांत परब ड-गटसर्वसाधारणतेरेसा हायस्कूल, साकीनाका, मुंबई.
उत्तेजनार्थहर्षाली सुरेश कवळे ड-गटसर्वसाधारणशासकीय आयुर्वेदिक काँलेज, जळगाव.
उत्तेजनार्थकोमल राजेंद्र लाटे ड-गटसर्वसाधारणश्री. मुक्तांगण कॉलेज, गंगापूर, जि. औरंगाबाद
उत्तेजनार्थराजश्री स्वप्नील शिंदे ड-गटसर्वसाधारणआडगाव शिवार, जि. नाशिक.
उत्तेजनार्थरोहित राजू रोहिते ड-गटसर्वसाधारणवालचंद काँलेज, सोलापूर.
उत्तेजनार्थसारिका विनोद मराठे ड-गटसर्वसाधारणन्यु हायस्कूल, तळोदा, जि. नंदुरबार.
उत्तेजनार्थजनार्दन दरेकर ड-गटसर्वसाधारणमहाराणा प्रताप वार्ड, बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर.
उत्तेजनार्थलतिका राजाराम हुंदारर्गी ड-गटसर्वसाधारणकडेगाव, जि. सांगली.
उत्तेजनार्थरिध्दी तेजस पोंडा ड-गटसर्वसाधारणश्रीमती हसुमती मोहनलाल पारेख हायस्कूल, म्हासोळी, डहाणू रोड, जि.पालघर.
उत्तेजनार्थविजय रुक्माजी बट्टीन ड-गटसर्वसाधारणस्वामसिध्दी काँलेज, कोबंडपाडा, भिवंडी, ठाणे.
उत्तेजनार्थविनय संतोष राक्षे ड-गटसर्वसाधारणएम.ई.एस. ज्युनिअर कॉलेज, शिरवळ, जि. सातारा.
उत्तेजनार्थवृध्दी दत्तात्रय भोसले ड-गटसर्वसाधारणएम.के.के.एस. भानुबेन नानावटी काँलेज आँफ आर्कीटेक्चर, कर्वेनगर, पुणे.
उत्तेजनार्थनिखील संतोष जाधव ड-गटसर्वसाधारणअबासाहेब मराठे काँलेज, राजापूर, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी.
उत्तेजनार्थवैष्णवी संतोष ओव्हाळ ड-गटसर्वसाधारणश्री.संत श्रेष्ठ निंबराज महाराज विद्याधाम प्रशाला, देवदैठण, श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर.
उत्तेजनार्थप्रज्वल भाऊसाहेब कारके ड-गटसर्वसाधारणशिवछत्रपती काँलेज, औरंगाबाद.
उत्तेजनार्थवासुदेवराव शंकरराव झोडपे ड-गटसर्वसाधारणनांदगाव हायस्कूल, मलकापूर, अकोला, जि. अकोला.
उत्तेजनार्थयशोदा शशिशेखर कुलकर्णी ड-गटसर्वसाधारणमार्कंडी, चिपळूण, रत्नागिरी.

राज्यपातळी विजेते - सकाळ चित्रकला स्पर्धा - २०१७

"
क्र. विद्यार्थ्याचे नाव गट संवर्ग शाळेचे नाव
प्रथम सिद्धार्थ साठे अ-गटसर्वसाधारणSPM इंग्लिश मिडीयम स्कूल, पुणे 
द्वितीयमल्हार मकरंद जोशीअ-गटसर्वसाधारणदिल्ली इंटरनॅशनल स्कूल, नवी दिल्ली 
तृतीयअस्मी भालचंद्र वालावलकरअ-गटसर्वसाधारणCNM स्कूल, विलेपार्ले (पश्चिम)  
उत्तेजनार्थअवनीश हर्षल पाटील  अ-गटसर्वसाधारणयुरो स्कूल, ऐरोली, नवी मुंबई  
उत्तेजनार्थनील प्रशांत गायकवाड अ-गटसर्वसाधारणन्यू इंडिया स्कूल, कोथरूड, पुणे  
उत्तेजनार्थपावनी श्रीकांत पिंपळकर  अ-गटसर्वसाधारणबिकन हायस्कूल, PCNTDA, पुणे  
उत्तेजनार्थश्रावणी संदीप कदम अ-गटसर्वसाधारणन्यू होरायझन पब्लिक स्कूल, न्यू पनवेल  
उत्तेजनार्थदृष्टी कुणाल परमार  अ-गटसर्वसाधारणयुनिवर्सल हायस्कूल, दहिसर (पूर्व) 
उत्तेजनार्थइंद्रनील रामकृष्ण नाईक  अ-गटसर्वसाधारणन्यू इंग्लिश मिडीयम स्कूल, रमणबाग, पुणे  
उत्तेजनार्थसृष्टी जाधव  अ-गटसर्वसाधारणअमानोरा स्कूल, हडपसर, पुणे  
प्रथमआर्यन मेहताब-गटसर्वसाधारणलोटस व्हॉली इंटरनॅशनल स्कूल, नोयडा 
द्वितीयमहेश सुनील शेळके ब-गटसर्वसाधारणविद्याशिल्प पब्लिक स्कूल, कोंढवा-पुणे  
तृतीयआयुषी ऋषीकेश राजहंसब-गटसर्वसाधारणअभिनव विद्यालय इंग्लिश मध्यम प्रायमरी स्कूल, पुणे  
उत्तेजनार्थअवनीश शशिकांत झगडे  ब-गटसर्वसाधारणलोकमान्य टिळक इंटरनॅशनल स्कूल, नवी मुंबई  
उत्तेजनार्थनवाझ मुल्ला ब-गटसर्वसाधारणरॉयल वर्ल्ड स्कूल, पिंपरी, पुणे  
उत्तेजनार्थश्रावणी गजानन दाते  ब-गटसर्वसाधारणसिस्टर निवेदिता इंग्लिश स्कूल, डोंबिवली (पूर्व) 
उत्तेजनार्थअर्णवी श्रीराम झंवर  ब-गटसर्वसाधारणडॉ. शामराव कलमाडी प्रायमरी स्कूल, पुणे  
उत्तेजनार्थप्रांजली अविनाश भागवत  ब-गटसर्वसाधारणIES कात्रप विद्यालय, बदलापूर (पूर्व) 
प्रथमसाईश प्रकाश उगळेक-गटसर्वसाधारणसेंट जॉर्ज इंग्लिश स्कूल, मामुर्डी, देहूरोड-पुणे  
द्वितीयमेधावी जयदीप जैन क-गटसर्वसाधारणसेंट उर्सुला हायस्कूल, पुणे  
तृतीयचिन्मयी राहुल लोखंडे क-गटसर्वसाधारणब्लॉसम पब्लिक स्कूल, ताथवडे-पुणे  
उत्तेजनार्थआशुतोष संजय गायकवाड  क-गटसर्वसाधारणन्यू इंग्लिश स्कूल, लांडेवाडी, आंबेगाव, जि. पुणे  
उत्तेजनार्थराघवी राघवेंद्र कलाल क-गटसर्वसाधारणसेंट उर्सुला हायस्कूल, पुणे  
उत्तेजनार्थसार्थक प्रवीण चव्हाण  क-गटसर्वसाधारणराजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूल, पुणे  
उत्तेजनार्थसौमिल प्रसाद चव्हाण  क-गटसर्वसाधारणI.E.S.V.N. सुळे गुरुजी इंग्लिश मध्यम सेकंडरी स्कूल, दादर  
उत्तेजनार्थअमेय महेश क-गटसर्वसाधारणप्रभू  विवेक विद्यालय, गोरेगाव (पश्चिम) 
उत्तेजनार्थअंकुश सीताराम दराडे  क-गटसर्वसाधारणश्री शिवाजी सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी स्कूल, देहूरोड, पुणे  
उत्तेजनार्थश्रेया पंकज आपटे क-गटसर्वसाधारण R.M.D. सिंहगड पब्लिक स्कूल, वारजे, पुणे     
प्रथमस्वरूप विकास पंडितड-गटसर्वसाधारणक्लाईन मेमोरियल स्कूल, पुणे  
द्वितीयगायत्री दीपक धुमाळड-गटसर्वसाधारणशिवाजी इंग्लिश मिडियम स्कूल, सासवड  
तृतीयअविनाश नागोराव चव्हाणड-गटसर्वसाधारणडॉ. सौ. सुचरिता ढेरे माध्यमिक विदयालय, देवखेरकी, चिपळूण-रत्नागिरी 
उत्तेजनार्थअक्षदा अनिल कदम ड-गटसर्वसाधारणपंडित नेहरू विद्यालय, रानंद, माण, सातारा  
उत्तेजनार्थदिशा किशोर पाटील ड-गटसर्वसाधारणतेरणा ऑर्किड इंटरनॅशनल स्कूल, कोपरखैरणे, नवी मुंबई  
उत्तेजनार्थप्रांजली जालिंदर नारळे  ड-गटसर्वसाधारणपनवन हायस्कूल, पनवन , माण , जि. सातारा  
उत्तेजनार्थसायली नितीन शिवपुजे  ड-गटसर्वसाधारणA.G.R. गरुड माध्यमिक विद्यालय, शेंदुर्णी, जामनेर, जि. जळगाव  
उत्तेजनार्थकिरण शिवाजी पाटील ड-गटसर्वसाधारणशंभू महादेव माध्यमिक विद्यालय, साळशी, शाहूवाडी,  कोल्हापूर